Hoe gaat u te werk met dienstencheques?

Starten met dienstencheques
Dienstencheques dient u aan te kopen bij Pluxee en kunnen gebruikt worden voor al onze diensten.

Nieuwe dienstencheque-gebruiker
Indien u nog nooit eerder met dienstencheques hebt gewerkt, maken wij voor u een klantnummer aan. Dit nummer geven wij aan u door, zodat u de cheques kan bestellen.

Hebt u in het verleden reeds met dienstencheques gewerkt?
Uw klantnummer blijft gewoon hetzelfde als vroeger. Indien u dit niet meer kan terugvinden, laat het ons weten. Wij vragen uw klantnummer op, zodat u terug uw dienstencheques kan bestellen.

Kostprijs van de dienstencheques
Eén dienstencheque staat voor één gepresteerd uur. Ze kunnen worden aangekocht met een minimum van 10 stuks. De waarde van één dienstencheque bedraagt € 9,00. Indien u jaarlijks meer dan:
- 400 dienstencheques per persoon
- of 800 dienstencheques per gezin
bestelt, dan betaalt u voor de volgende 100 (of 200 voor een gezin) cheques € 10,00 per stuk.

Hoe dienstencheques bestellen?
U kan uw dienstencheques eenvoudig bestellen. Stort het bedrag voor het gewenste aantal dienstencheques (minimum tien) op de rekeningnummer van Pluxee. Vermeld in de gestructureerde mededeling steeds uw klantnummer. Na betaling worden de dienstencheques per post opgestuurd of toegevoegd aan uw elektronische portefeuille.

Papieren of elektronische dienstencheques
Naargelang uw voorkeur kan u gebruik maken van papieren of elektronische dienstencheques. U kan deze voorkeur steeds aanpassen mits melding aan de dienst.

Op de papieren dienstencheques dient u enkel de datum en uw handtekening te plaatsen, en de juiste dienst aan te kruisen. U kan hiermee gewoon uw factuur van de strijkdienst of het mindervalidenvervoer betalen bij ons op kantoor. Wanneer u gebruikt maakt van onze poetsdienst, kan u uw dienstencheques gewoon meegeven aan de huishoudhulp.

Uw elektronische dienstencheques komen na bestelling terecht in uw elektronische portefeuille. U kan op de website of de app van Pluxee kan uw alle prestaties opvolgen en beheren.

  • Uw huishoudhulp geeft haar prestaties door via uw vaste lijn of via de app van Pluxee op haar smartphone. Is het voor uw huishoudhulp niet mogelijk om de prestaties door te geven, dan geven wij deze manueel in.
  • Voor klanten van de strijkdienst of het mindervalidenvervoer geven wij de prestaties in.
  • U ontvangt steeds een mail wanneer een prestatie werd doorgegeven. U kan de prestaties bevestigen via de website of app van Pluxee. Doet u dit niet, dan worden de cheques automisch van uw elektronische portefeuille afgehouden na 6 dagen.
  • Indien er prestaties foutief werden doorgegeven, kan u deze steeds betwisten via de website of de app van Pluxee.

Geldigheid van dienstencheques
Dienstencheques zijn 1 jaar geldig. De geldigheidsdatum staat duidelijk vermeld onder de in te vullen datum waarop de prestatie plaatsvond.

Merkt u op dat de cheques dreigen te vervallen, dan kan u deze terugsturen en nieuwe aanvragen. De terugzending moet wel plaatsvinden vooraleer de geldigheidsdatum is overschreden. U kan bij een dergelijke terugzending steeds onze hulp inroepen.

Ga naar onze diensten